FREERK PASVEER

Klokreparatie Joure

 

Polygoon film uit 1941 over de klokkenmakers in Joure


Deze groei hield aan tot de periode die duurde van 1835 tot 1860.

In die periode waren er maar liefst 92 klokkenmakers actief in Joure. Daarna ging het met deze beroepsgroep snel achteruit.

Vanaf 1860 tot 1885 verdwenen er al 23 ambachtslieden van het toneel.

Na 1910 werd een absoluut dieptepunt bereikt; er waren toen nog maar 8 klokkenmakers over.


Tweehonderdvijftig jaar klokken maken


Over een periode van driehonderd jaar telde Joure in totaal meer dan tweehonderd klokkenmakers. Zij maakten in totaal 225.000 Friese klokken.


Tijdens de bloeitijd van 1815 - 1875 vervaardigden zij maar liefst 100.000 exemplaren. Daarnaast verdienden zestien klokschilders hun brood met wijzerplaat schilderen in deze periode. Evenzovele geelgieters, meubelmakers en andere toeleveringsbedrijven waren actief en onlosmakelijk verbonden met de uurwerkmakers.


Onder de namen van hedendaagse Jousters zijn er nog veel van klokkenmakersfamilies van destijds, zoals bijv: Blauw, Bulsing, Halma, Eekhof De Jong, Keuning, Kootje, De Vries, Van der Zee, Zeldenthuis en Zweering.


Opmerkelijk is verder dat sommige schilders en klokkenmakers in de Napoleontische tijd een naam aannamen die gerelateerd was aan hun beroep. Sjoerd Klazes Ferwerda, Harmen Wietzes Klok en Jelte Jurjens Vijlstra zijn daar typerende voorbeelden van. Vijlstra was overigens een van de belangrijkste klokkenmakers van Joure. Ferwerda was wijzerplaatschilder.


Het gesigneerde uurwerk


Op veel wijzerplaten of kasten van klokken komen initialen voor van de maker. Klokkenmaker Jacob Ten Hoeve heeft in zijn loopbaan onderzoek gedaan naar deze handtekeningen en er een archief van aangelegd met een zo volledig mogelijke documentatie.

Daarin zijn niet alleen gegevens te vinden van de klokken, maar ook van de mensen die ze maakten.


In de klokkenmakerij van Ten Hoeve worden dagelijks uurwerken gerestaureerd, waardoor veel klokken soms na eeuwen terugkeren in hun geboorteplaats.


Polygoon film

Januari 2012

Omrop Fryslân op bezoek bij Freerk pasveer en Jacob ten Hoeve

Polygoon_1941.html

In de periode van

1749 tot 1775

hadden zich 30 uurwerkers

in Joure gevestigd

homeIntro.htmlshapeimage_9_link_0